Temat pracy licencjackiej z ekonomii – kryptowaluta Monero.

Temat pracy licencjackiej z ekonomii może dotyczyć rzeczy bardzo ciekawy oraz aktualnych. Jedną z nich jest z pewnością kryptowaluta Monero.  Cechuje ją pełna anonimowość, która w przypadku słynnego Bitcoina nie jest zachowana. Monero, jest obecnie najpopularniejszą kryprowalutą w tzw. Darknecie (są to anonimowe strony internetowe).

Pierwszy rozdział takiej pracy licencjackiej powinien być mocno teoretyczny.  Zawrzeć w nim trzeba takiej zagadnienia, jak kryptowaluta, pieniądz wirtualny oraz inflacja.  Przytoczyć tu trzeba również  historię kryptowaluty Monero.  Należy także wskazać, które cechy Monero wyróżniają ją na tle pozostałych, czołowych kryptowalut. Z pewnością trzeba tu wspomnieć o pełnej anonimowości, którą ta kryptowaluta gwarantuje.

W tym rozdziale należy podkreślić, że kryptowaluty to nic innego, jak tylko odpowiedź na skorumpowany system bankowy oraz rządy, które coraz mocniej inwigilują swoich obywateli.

W rozdziale drugim należy wspomnieć o wszystkich czynnikach, warunkujących wzrost wartości kryptowaluty Monero. Trzeba ocenić, które czynniki powinny wkrótce decydować o  wzroście (lub spadku) tej kryptowaluty w sposób najmocniejszy. Obligatoryjnie, trzeba tu przedstawić wykres, który prezentuje zmienianie się wartości Monero w czasie.

W rozdziale trzecim trzeba zawrzeć odpowiednie wnioski i konkluzje. Trzeba tu zawrzeć informacje, które będą świadczyły o tym, jak wartość kryptowaluty Monero zmieni się w czasie. Trzeba oczywiście podkreślić, że jest to nasza  własna opinia, sporządzona na podstawie informacji, które posiadamy.

Temat pracy licencjackiej z ekonomii, który jest na czasie – kryptowaluta Monero.

Temat ten jest bardzo pionierski, wręcz prekursorski. Pozwala on zaprezentować swój bogaty warsztat analityczny. Wielu ekspertów twierdzi, że kryptowaluty zmienią całą naszą ekonomię. Wielu z nich twierdzi, że bitcoin jest dla sposobów płatności, tym czym email jest dla internetu. Technologia blockchain może spowodować powstanie nowych zawodów i specjalizacji.

Temat, który dotyczy tego, co nowe, z pewnością jest bardzo interesujący. Jest to bowiem coś, co nie było wcześniej zbyt wcześnie powtarzane w innych pracach dyplomowych. Monero, może z pewnością stać się wielką konkurencją dla Bitcoina. Monero w przeciwieństwie do sławnego odpowiednika, gwarantuje pełną anonimowość. Środki pieniężne w ulokowane w walucie Monero, są środkami niewidzialnymi dla organów państwowych. Można powiedzieć, że Monero to taki prywatny raj podatkowy każdego użytkownika tej kryptowaluty.

Dodaj komentarz