Cechy dobrego ekonomisty, a prace magisterskie z ekonomii.

Prace magisterskie z ekonomii stanowią dla studentów jedynie wstęp do zawodowej kariery. W poniższym tekście przemyślimy jednak trochę inny temat. Konkretnie skupimy się na tym, jakie cechy powinien mieć dobry ekonomista. Mówimy tu o ekonomiście, który inwestuje aktywnie swoje pieniądze. Tekst ten należy traktować trochę z przymrużeniem oka.

Ekonomista, który inwestuje swoje pieniądze, powinien mieć dobrze opanowane zagadnienia z zakresu makro i mikroekonomii. Rachunkowość oraz finanse przedsiębiorstw powinien mieć on bardzo dobrze opanowane. Matematyka finansowa również powinna być mu dobrze znana. Ekonomista musi także umieć analizować biznesplany. Szacowanie ryzyka jest tym, co każdy ekonomista powinien mieć opanowane. W inwestycjach  podobnie jak w biznesie ryzyko związane z przeliczeniem, jest strasznie groźne. Przeliczenie się może wręcz zniszczyć życie inwestora bądź biznesmena. Wiele osób się już o tym przekonało.

Po pierwsze ekonomista powinien wciąż rozwijać swoją wiedzę ekonomiczną. Powinien on znać najlepszych inwestorów świata. Lektury, które oni przeczytali, nie powinny być mu zupełnie obce. Takie inwestycyjne tuzy jak George Soros, czy też Warren Buffet, powinny go inspirować. Analiza ich strategii inwestycyjnych powinna go żywo interesować. Ekonomista musi stale pogłębiać swoją wiedzę. Lepiej niż uczyć się na czyiś błędach, aniżeli na swoich. Kiedyś pewien mędrzec powiedział:  “człowiek jest sumą książek, którą przeczytał”. Jest w tym dużo racji.

Ekonomista musi umieć prognozować pewne zdarzenia. Jak mawiał Nicollo Machiavelli “kto chce poznać przyszłość, musi poznać przeszłość”. Znajomość przeszłych zdarzeń oraz matematyczny, analityczny warsztat to ważne narzędzie każdego ekonomisty. Dzięki tym przymiotom dobry ekonomista ma szansę podejmować trafniejsze decyzje biznesowe oraz inwestycyjne. Umiejętność prognozowania musi być cały czas przez ekonomistę szlifowana. Pomocne są tu… gry takie jak poker, czy też szachy. Rozwijają one zdolności analityczne oraz umiejętność logicznego myślenia.

Prace magisterskie z ekonomii, a realna praktyka.

Prace magisterskie z ekonomii stanowią jedynie wstęp do kariery zawodowej. To, co niszczy lub wzmacnia nas to realna praktyka. Ekonomista bez odpowiedniej praktyki może być pracownikiem naukowym. Praktyczne inwestowanie własnych, ciężko zarobionych pieniędzy to świetna szkoła praktycznej ekonomii. Jak mawiał Juliusz Cezar “nauczycielem wszystkiego jest praktyka”. Należy o tym pamiętać, jeśli chce się osiągnąć szczyty w biznesie oraz w inwestowaniu.

Dodaj komentarz