Pisanie prac magisterskich z ekonomii – przykładowe tematy

Pisanie prac magisterskich z ekonomii jest dla wielu studentów rzeczą bardzo ciężką. Wielu studentów ma problem z wyborem odpowiedniego tematu swojej pracy. W poniższym tekście zaprezentujemy przykładowe tematy na pracę magisterską z ekonomii. Należy pamiętać, że wybór odpowiedniego tematu z ekonomii musi być dobrze skonsultowany z promotorem.

Klasycznym tematem pracy magisterskiej z ekonomii jest analiza finansowa przedsiębiorstwa.  Zaletą tego tematu jest łatwy dostęp do danych, ponieważ firmy notowane na giełdzie mają obowiązek publikowania danych.  Po przeanalizowaniu finansowej sytuacji finansowej firmy można pokusić się o analizę wyceny giełdowej opisywanej firmy.  Innymi słowy, trzeba napisać tu, czy warto inwestować w daną firmę, czy też nie.

Kolejny bardzo dobry temat pracy magisterskiej  z ekonomii może nosić nazwę: “Dlaczego ZUS jest skazany na bankructwo?”. W temacie tej pracy trzeba wskazać, dlaczego system ZUS jest niewydolny i skazany na bankructwo. Zaletą tego tematu jest szeroki dostęp do cennych informacji. Temat ten jest aktualny i bardzo kontrowersyjny.

Następny bardzo dobry temat nosi nazwę “Dlaczego pieniądz fiducjarny wciąż traci na wartości?”. Temat ten również jest bardzo aktualny. Obecnie żyjemy w dobie postępującej inflacji. Z każdym rokiem pieniądz papierowy traci wartość.  Niektórzy eksperci twierdzą, że wartość każdego pieniądza fiducjarnego zmierza do zera. Temat ten jest fascynujący, należy w nim przytoczyć historię pieniądza fiducjarnego oraz historię metali szlachetnych jako środków płatniczych.

Bardzo dobry temat  z ekonomii to “Przyszły kryzys gospodarczy. Dlaczego on nastąpi i jak on będzie wyglądać?”. Jest to kolejny, świetny temat. Wielu ekspertów twierdzi, że globalny kryzys finansowy jest nie do uniknięcia. Według ich opinii kryzys, jaki nastąpił po upadku Lehmann Brothers 2008, jest dziecinną igraszką, w porównaniu z tym, co nas czeka.

Pisanie prac magisterskich z ekonomii – jaki temat wybrać?

Pisanie prac magisterskich z ekonomii może być fascynującą przygodą.  Ciekawych tematów z ekonomii jest co niemiara. Należy wybrać taki temat, który z jednej strony nas fascynuje, a z drugiej wiążą się z nim konkretne perspektywy zawodowe.

Dodaj komentarz