Temat pracy magisterskiej z ekonomii: inwestowanie w pallad.

Temat pracy magisterskiej z ekonomii powinien być interesujący oraz praktyczny. Jeśli chcesz w przyszłości robić karierę w branży finansowej, to zawsze możesz napisać swoją pracę dyplomową o inwestowaniu pieniędzy w jakieś konkretne aktywo. Takim aktywem może być przykładowo pallad, który jest obecnie droższy niż złoto.

Rozdział pierwszy takiej pracy magisterskiej z ekonomii powinien przede wszystkim zawierać różne aspekty teoretyczne związane z badaną tematyką. Należy tu przedstawić przede wszystkim wszystkie właściwości palladu.

Pallad jest bardzo młodym metalem. Został on odkryty w 1803 roku przez brytyjskiego chemika Williama Hyde Wollastona. Z wyglądu przypomina on srebro lub platynę. Jest on w pełni odporny na rdzawienie. Jego strategiczne zasoby są zlokalizowane na terenie Rosji.

Metal ten jest bardzo rzadki. Ma on bardzo bogate wykorzystanie w przemyśle. Pallad szczególnie często jest wykorzystywany w katalizatorach, które są montowane w samochodach z silnikami benzynowymi. Poza tym metal ten ma zastosowanie przy tworzeniu układów scalonych, kondensatorów oraz elektrod. Z powodzeniem stosuje się go w medycynie, konkretnie przy leczeniu chorób nowotworowych.

Pallad znajduje również swoje wykorzystanie w branży jubilerskiej, ponieważ uczestniczy on w procesie tworzenia białego złota. Stanowi ono stop złota z palladem. Stop ten jest bardzo plastyczny i jubilerzy z powodzeniem wykorzystują go przy tworzeniu szczegółowych zdobień.

Jeśli mamy już opracowane zagadnienia teoretyczne, to czas na rozdział drugi. Powinien on zawierać część badawczą, która będzie wskazywać na to, czy cena palladu będzie rosnąć, czy też nie.

Obecnie cena palladu jest większa, aniżeli cena złota, srebra, czy też platyny. Należy tutaj wskazać, jakie czynniki spowodowały taki stan. Wszystkie swoje twierdzenia należy poprzeć oczywiście konkretnymi wykresami. Nie powinno być to takie trudne, ponieważ wszystkich, niezbędnych informacji dostarcza Internet. Poza tym badając wpływ danego czynnika na cenę palladu, warto posłużyć się statystycznym badaniem korelacji pomiędzy zmiennymi. Dzięki takiemu postawieniu sprawy można będzie przedstawić, czy inwestowanie w pallad przyniesie odpowiednie korzyści, czy też nie.

Rozdział trzeci powinien zawierać odpowiednie podsumowanie. Można w nim podać swoje przewidywania, co do przyszłej ceny palladu. Oczywiście każde twierdzenie musi być poparte konkretnymi argumentami. Generalnie pallad można wskazać jako dobre zabezpieczenie przed inflacją oraz niestabilną ekonomią.

Temat pracy magisterskiej z ekonomii, który jest fascynujący. Pallad.

Temat pracy magisterskiej z ekonomii, który jest bardzo fascynujący to na pewno pallad. Można powiedzieć, że napisanie tego typu pracy dyplomowej, to świetny wstęp do pracy w charakterze doradcy finansowej lub eksperta w zakresie inwestycji alternatywnych.

Dodaj komentarz