Ekonomia , prace licencjackie – pisanie i perspektywy po napisaniu

Ekonomia jest ciekawym kierunkiem. Warto napisać pracę licencjacką na temat, który nas interesuje.

Na większości kierunków studiów licencjackich studenci zobligowani są do napisania prac licencjackich. Wśród nich możemy wymienić: psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, matematykę, politykę społeczną, administrację, bankowość, rachunkowość, dziennikarstwo. Najczęściej jednak studenci piszą pracę licencjacką z ekonomii.

W przypadku tego kierunku zakręć tematyczny tego typu opracowań, jest bardzo szeroki. Bardzo często dotyczą one analiz finansowych różnego rodzaju przedsiębiorstw, postaw konsumentów, analiz działań marketingowych przedsiębiorstw, roli menadżerów w organizacjach, zarządzania określonymi jednostkami. Praca licencjacka z ekonomii najczęściej składa się z trzech rozdziałów.

Bardzo często ma charakter teoretyczno-empiryczny co oznacza, że składa się zarówno z części teoretycznej, jak i badawczej. W pracy licencjackiej z ekonomii niejednokrotnie przeprowadza się badania za pomocą ankiet czy też sondaży diagnostycznych. Później badania te poddawane są wnikliwej analizie, a wyniki bardzo często prezentuje się w formach graficznych, zwykle w postaci różnego rodzaju wykresów. Po prezentacji wyników oraz ich analizie wyciągane są konkretne wnioski i opisuje się zaobserwowane tendencje. Zaznaczyć trzeba, że tego typu prace są bardzo czasochłonne, a także pracochłonne. Niestety niejednokrotnie okazuje się, że napisanie ich nie jest wcale takie proste.

Napisanie pracy licencjackiej z ekonomii z pewnością stanowi duże wyzwanie dla studentów.

Ekonomia , prace licencjackie – co potem?

Po napisaniu pracy licencjackiej z ekonomii warto szukać pracy. Konfrontacja własnej wiedzy teoretycznej z praktyką zawsze dobrze robi. Dzięki temu realnie wiemy, w czym jesteśmy dobrzy, gdzie trzeba szukać miejsca do poprawy. Pracodawcy szukają przede wszystkim praktyków, nie zaś teoretyków. Praca licencjacka z ekonomii to może być dopiero początek w karierze. Warto rozwijać swoje umiejętności sprzedażowej. Obecnie szeroko pojęte instytucje finansowe, bardziej potrzebują doradców finansowych, aniżeli analityków biznesowych. Banki ulegają procesowi cyfryzacji i nie muszą już zatrudniać tylu pracowników, co w ubiegłym wieku. Dobrze przygotowany ekonomista, z mocno rozbudowanymi zdolnościami perswazji to dla nich łakomy kąsek. Podobny profil kandydata z pewnością jest atrakcyjny dla firm pośrednictwa finansowego, których w Polsce jest coraz więcej.

Dodaj komentarz